sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Cung cấp VTTB và xây dựng đường dây 110KV - Ban QLDA phát triển Điện lực – Cty Điện lực 1

Cung cấp VTTB và xây dựng đường dây 110KV - Ban QLDA phát triển Điện lực – Cty Điện lực 1

In
Cung cấp VTTB và xây dựng đường dây 110KV - Ban QLDA phát triển Điện lực – Cty Điện lực 1
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp VTTB và xây dựng đường dây 110KV phần cải tạo (Gói 3). Thuộc Dự án: ĐZ 110KV Quang Châu – Yên Phong. Nguồn vốn: Vốn khấu hao cơ bản và tín dụng thương mại Cty Điện lực 1.
HSMT: Thời gian bán từ 08:00 ngày 19/04/2010 đến 09:00 ngày 06/05/2010 (trong giờ hành chính). Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng.
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 06/05/2010.
Chi tiết: Xin liên hệ: Ban QLDA phát triển Điện lực – Cty Điện lực 1, số 3 An Dương, Tây Hồ, TP Hà Nội. Tel: 042 131 308. Fax: 04 717 0043.
(Báo Đấu thầu số 69 – 07/04/2010 trang 7)