sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Cung cấp RTU và thiết bị viễn thông - Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia

Cung cấp RTU và thiết bị viễn thông - Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia

In
Cung cấp RTU và thiết bị viễn thông - Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia
Mời đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu: Cung cấp RTU và thiết bị viễn thông – giai đoạn 2 (bao gồm lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị và kết nối với các Trung tâm Điều độ). Thuộc Dự án: Nâng cao năng lực các Trung tâm Điều độ lưới điện truyền tải. Nguồn vốn: Vốn vay ADB và vốn đối ứng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
07/04/2010
HSMT: Thời gian bán từ 08:00 ngày 07/04/2010 đến 14:00 ngày 11/06/2010 (trong giờ hành chính). Giá bán HSMT: 2.800.000 đồng hoặc 150 USD.
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 11/06/2010.
Chi tiết: Xin liên hệ: Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, số 18 Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Tel: 042 220 1305. Fax: 042 220 1311.
(Báo Đấu thầu số 69 – 07/04/2010 trang 7)