sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Trang thiết bị lẻ phục vụ phục vụ sản xuất kinh doanh - Bưu điện Trung tâm 3 – Bưu điện TP Hà Nội

Trang thiết bị lẻ phục vụ phục vụ sản xuất kinh doanh - Bưu điện Trung tâm 3 – Bưu điện TP Hà Nội

In
Trang thiết bị lẻ phục vụ phục vụ sản xuất kinh doanh - Bưu điện Trung tâm 3 – Bưu điện TP Hà Nội
Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn hạn cuối nhận HSĐX gói thầu: Trang thiết bị lẻ phục vụ phục vụ sản xuất kinh doanh. Thuộc dự án: Đầu tư máy điều hòa không khí. Nguồn vốn: Khấu hao cơ bản.
HSYC: Thời gian phát hành từ 8:00 ngày 01/04/2010 đến 8:00 ngày 08/04/2010 (trong giờ hành chính).
HSĐX: Hạn cuối nhận 8:00 ngày 08/04/2010. Giá bán HSMT: 300.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 3.000.000 đồng.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng Nghiệp vụ kinh doanh - Bưu điện Trung tâm 3 – Bưu điện TP Hà Nội, đường Trung Yên 3, Khu đô thị Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Tel: 043 784 6009. Fax: 043 784 6017.
(Báo Lao động số 71 – 31/03/2010 trang 2)