sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Mua sắm hệ thống trang thiết bị -Trung tâm Tin học – Viễn thông Hải Phòng

Mua sắm hệ thống trang thiết bị -Trung tâm Tin học – Viễn thông Hải Phòng

In
Mua sắm hệ thống trang thiết bị -Trung tâm Tin học – Viễn thông Hải Phòng
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm hệ thống trang thiết bị. Thuộc dự án: Đầu tư hệ thống thiết bị phục vụ dự án kinh doanh VNTracking. Nguồn vốn: Vốn vay, vốn tái đầu tư của Viễn thông Hải Phòng.
HSYC: Thời gian phát hành từ 14:00 ngày 03/04/2010 đến 14:00 ngày 08/04/2010 (Trong giờ hành chính).
HSĐX: Hạn cuối nhận 14:00 ngày 08/04/2010.
Chi tiết: Xin liên hệ: Tổ nghiệp vụ - Trung tâm Tin học, số 343 Đà Nẵng, Q. Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Tel: 0313 855 908. Fax: 0313 855 908.
(Báo Đấu thầu số 64 - 31/03/2010 trang 10)