sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Mua sắm tủ phân phối quang và măng sông quang - Viễn thông Hải Phòng

Mua sắm tủ phân phối quang và măng sông quang - Viễn thông Hải Phòng

In
Mua sắm tủ phân phối quang và măng sông quang - Viễn thông Hải Phòng
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm tủ phân phối quang và măng sông quang. Thuộc các dự án:
# Dự án: Phát triển mạng cáp quang FTTx trên địa bàn Đài Viễn thông Hồng Bàng. SH: 20PC09111VT.
# Dự án: Phát triển mạng cáp quang FTTx khu vực Đài Viễn thông An Dương, Cát Hải. SH: 20PC09111VT.
# Dự án: Phát triển mạng cáp quang FTTx năm 2009 trên địa bàn Đài Viễn thông Kiến An và Kiến Thụy. SH: 20PC09109VT.
# Dự án: Phát triển mạng cáp quang FTTx năm 2009 trên địa bàn Đài Viễn thông Quán Toan và Thủy Nguyên. SH: 20PC09103VT.
# Dự án: Phát triển mạng cáp quang FTTx trên địa bàn Viễn thông Lê Chân. SH: 20PC09113VT.
# Dự án: Phát triển mạng cáp quang FTTx trên địa bàn Đài Viễn thông Ngô Quyền. SH: 20PC09108VT.
# Dự án: Phát triển mạng cáp quang FTTx trên Đài Đồ Sơn – An Lão – Tiên Lãng – Vĩnh Bảo. SH: 20PC09102VT.
Nguồn vốn: Vốn phân cấp, khấu hao cơ bản, tái đầu tư.
HSMT: Thời gian bán từ 14:30 ngày 06/04/2010 đến 14:30 ngày 16/04/2010 (trong giờ hành chính).
Thời điểm đóng thầu: 14:30 ngày 16/04/2010. Giá bán HSMT: 100.000 đồng.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng Kế toán TKTC - Viễn thông Hải Phòng, số 5 Nguyễn Tri Phương, Q. Hồng Bàng, TP Hải Phòng. Tel: 031 384 2579.
31/03/2010
(Báo Đấu thầu số 64 – 31/03/2010 trang 10)