sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Mua sắm dây Dropwire -Viễn thông Tây Ninh

Mua sắm dây Dropwire -Viễn thông Tây Ninh

In
Mua sắm dây Dropwire -Viễn thông Tây Ninh
Thông báo tiếp tục bán HSMT và gia hạn Thời điểm đóng thầu gói thầu: Mua sắm dây Dropwire. Nguồn vốn: Vốn kinh doanh của Viễn thông Tây Ninh.
HSMT: Thời gian bán từ 8:00 ngày 15/03/2010 đến 14:00 ngày 05/04/2010 (trong giờ hành chính).
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 05/04/2010. Giá bán HSMT: 300.000 đồng.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng Kế hoạch đầu tư - Viễn thông Tây Ninh, số 1 đường Phạm Công Khiêm, khu phố 1, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Tel: 066 382 5656. Fax: 066 382 2888.
(Báo Đấu thầu số 64 – 31/03/2010 trang 12)