sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt ổn áp cho 170 Trạm Nodeb -Trung tâm Thông tin di động khu vực I

Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt ổn áp cho 170 Trạm Nodeb -Trung tâm Thông tin di động khu vực I

In
Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt ổn áp cho 170 Trạm Nodeb -Trung tâm Thông tin di động khu vực I
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt ổn áp cho 170 Trạm Nodeb. Nguồn vốn: Vốn tái đầu tư.
HSMT: Thời gian bán từ 9:00 ngày 31/03/2010 đến 10:00 ngày 13/04/2010 (Trong giờ hành chính). Giá bán HSMT: 300.000 đồng.
Thời điểm đóng thầu: 10:00 ngày 13/04/2010.
Chi tiết: Xin liên hệ: Tổ xét thầu - Trung tâm Thông tin di động khu vực I, phòng 1002 tầng 10, số 811A đường Giải Phóng, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội. Tel: 043 668 6181. Fax: 043 668 6182.
(Báo Đấu thầu số 64 - 31/03/2010 trang 8)