sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Mua cáp quang - Viễn thông Quảng Nam

Mua cáp quang - Viễn thông Quảng Nam

In
Mua cáp quang - Viễn thông Quảng Nam
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua cáp quang. Thuộc dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng các trạm BTS tỉnh Quảng Nam đợt 11, đợt 12 năm 2009. Hạng mục: Tuyến cáp quang. Nguồn vốn: VNPT phân cấp cho Viễn thông Quảng Nam năm 2009.
HSMT: Thời gian bán từ 7:30 ngày 30/03/2010 đến 9:00 ngày 09/04/2010 (trong giờ hành chính).
Thời điểm đóng thầu: 9:00 ngày 09/04/2010. Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng Đầu tư xây dựng cơ bản, Viễn thông Quảng Nam, số 01 Trần Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Tel: 0510 381 2692. Fax: 0510 381 0425.
(Báo Đấu thầu số 63 – 30/03/2010 trang 11)