sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Cung cấp dây thuê bao đợt 1 năm 2010 cho Viễn thông Bắc Ninh -Viễn thông Bắc Ninh

Cung cấp dây thuê bao đợt 1 năm 2010 cho Viễn thông Bắc Ninh -Viễn thông Bắc Ninh

In
Cung cấp dây thuê bao đợt 1 năm 2010 cho Viễn thông Bắc Ninh -Viễn thông Bắc Ninh
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp dây thuê bao đợt 1 năm 2010 cho Viễn thông Bắc Ninh. Thuộc dự án: Cung cấp dây thuê bao đợt 1 năm 2010 cho Viễn thông Bắc Ninh. Nguồn vốn: Chi thường xuyên của Viễn thông Bắc Ninh.
HSYC: Thời gian phát hành từ 8:00 ngày 30/03/2010 đến 9:00 ngày 05/04/2010 (trong giờ hành chính).
30/03/2010
HSĐX: Hạn cuối nhận 9:00 ngày 05/04/2010. Giá bán HSMT: 300.000 đồng.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng Kế toán TKTC - Viễn thông Bắc Ninh, số 62 Ngô Gia Tự, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Tel: 0241 382 7700. Fax: 0241 382 3224.
(Báo Đấu thầu số 63 – 30/03/2010 trang 12)