sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Đầu tư thiết bị kết nối cho POP cung cấp dịch vụ Internet và PVN -Trung tâm Điện toán - Truyền số liệu khu vực 2 (VDC2)

Đầu tư thiết bị kết nối cho POP cung cấp dịch vụ Internet và PVN -Trung tâm Điện toán - Truyền số liệu khu vực 2 (VDC2)

In
Đầu tư thiết bị kết nối cho POP cung cấp dịch vụ Internet và PVN -Trung tâm Điện toán - Truyền số liệu khu vực 2 (VDC2)
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Đầu tư thiết bị kết nối cho POP cung cấp dịch vụ Internet và PVN cho khách hàng Cambodia. Thuộc dự án: Đầu tư thiết bị kết nối cho POP cung cấp dịch vụ Internet và PVN cho khách hàng Cambodia. Nguồn vốn: Vốn tái đầu tư.
HSMT: Thời gian bán từ 8:00 ngày 29/03/2010 đến 15:00 ngày 15/04/2010 (Trong giờ hành chính). Giá bán HSMT: 500.000 đồng.
Thời điểm đóng thầu: 15:00 ngày 15/04/2010.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng KTTC (lầu 7) - Trung tâm Điện toán - Truyền số liệu khu vực 2 (VDC2), số 34A Phạm Ngọc Thạch, phường 6, Q. 3, TP HCM. Tel: 083 825 6383. Fax: 083 825 8897.
(Báo Đấu thầu số 62 - 29/03/2010 trang 9)