sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Thiết bị địa chính - Cty TNHH Tư vấn xây dựng tổng hợp Hưng Gia S.G

Thiết bị địa chính - Cty TNHH Tư vấn xây dựng tổng hợp Hưng Gia S.G

In
Thiết bị địa chính - Cty TNHH Tư vấn xây dựng tổng hợp Hưng Gia S.G
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thiết bị địa chính. Thuộc dự án: Đầu tư thiết bị phòng thí nghiệm
phục vụ nghiên cứu và giảng dạy – Trường Trung cấp Nông lâm nghiệp tỉnh Bình Dương. Nguồn vốn: Ngân
sách tỉnh.
HSMT: Thời gian bán từ 8:00 ngày 29/03/2010 đến 14:00 ngày 09/04/2010 (trong giờ hành chính).
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 09/04/2010. Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng.
Chi tiết: Xin liên hệ: Cty TNHH Tư vấn xây dựng tổng hợp Hưng Gia S.G, số 63 đường D5, khu dân cư Phú
Hòa 1, phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tel: 0650 384 1404/0903 726 193. Fax: 0650
384 1404.
(Báo Đấu thầu số 61 – 26/03/2010 trang 10)