sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Thay thế tuyến cáp thông tin- XNLD Vietsovpetro

Thay thế tuyến cáp thông tin- XNLD Vietsovpetro

In
Thay thế tuyến cáp thông tin- XNLD Vietsovpetro
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thay thế tuyến cáp thông tin từ Xí nghiệp Xây lắp (XNXL) đến Xí
nghiệp địa vật lý giếng khoan (XVĐVLGK), Xí nghiệp Vận tải Biển và Công tác Lặn (XNVTB&CTL), sân bay,
cáp thông tin nội bộ XN Khai thác (XNKT); thay thế tuyến cáp thông tin nội bộ tại Tiểu khu I và Tiểu khu II -
XNLD Vietsovpetro (Hồ sơ mời thầu số 1267/QĐ-XDCB/NQL). Nguồn vốn: Sản xuất để lại cho XNLD
Vietsovpetro.
HSMT: Thời gian bán từ 07:00 ngày 29/03/2010 đến 14:00 ngày 12/04/2010 (trong giờ hành chính). Giá bán
HSMT: 200.000 đồng.
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 12/04/2010.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng Thương mại, XNLD Vietsovpetro, phòng 104 tòa nhà Xí nghiệp quản lý và khai
thác công trình khí của XNLD Vietsovpetro, số 105 Lê Lợi, phường 6, TP Vũng Tàu. Tel: 064 383 9871 (số lẻ
2284). Fax: 064 383 9857.
(Báo Đấu thầu số 61 - 26/03/2010 trang 8)