sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Thay máy cắt 332 - Trạm biến áp 220KV Vinh -Cty Truyền tải điện 1

Thay máy cắt 332 - Trạm biến áp 220KV Vinh -Cty Truyền tải điện 1

In
Thay máy cắt 332 - Trạm biến áp 220KV Vinh -Cty Truyền tải điện 1
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thay máy cắt 332 - Trạm biến áp 220KV Vinh và xử lý sự cố
MC 372 Trạm biến áp 220KV Thái Nguyên. Nguồn vốn: Xử lý sự cố.
HSYC: Thời gian phát hành từ 8:00 ngày 26/03/2010 đến 11:00 ngày 31/03/2010 (Trong giờ hành chính).
HSĐX: Hạn cuối nhận 11:00 ngày 31/03/2010.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng ĐTXD – Cty Truyền tải Điện 1, số 15 Cửa Bắc, Ba Đình, TP Hà Nội. Tel: 042 213
2183. Fax: 043 715 0410.
(Báo Đấu thầu số 61 - 26/03/2010 trang 7)