sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Mua sắm thiết bị CPE -Viễn thông Đồng Tháp

Mua sắm thiết bị CPE -Viễn thông Đồng Tháp

In
Mua sắm thiết bị CPE -Viễn thông Đồng Tháp
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị CPE. Thuộc dự án: Phục vụ phát triển thuê
bao FTTx quý 2 năm 2010 của Viễn thông Đồng Tháp. Nguồn vốn: Chi phí năm 2010 của Viễn thông Đồng
Tháp.
HSYC: Thời gian phát hành từ 8:00 ngày 02/04/2010 đến 9:00 ngày 09/04/2010 (trong giờ hành chính).
HSĐX: Hạn cuối nhận 9:00 ngày 09/04/2010.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng Kế hoạch kinh doanh - Viễn thông Đồng Tháp, số 83 Nguyễn Huệ, phường 1, TP
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Tel: 067 385 4668. Fax: 067 385 7055.
(Báo Đấu thầu số 61 – 26/03/2010 trang 9)