sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Mua sắm máy toàn đạc điện tử - Điện lực Hưng Yên

Mua sắm máy toàn đạc điện tử - Điện lực Hưng Yên

In
Mua sắm máy toàn đạc điện tử - Điện lực Hưng Yên
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm máy toàn đạc điện tử. Thuộc Dự án: Mua sắm máy toàn đạc điện tử. Nguồn vốn: Chi phí giám sát chủ đầu tư tự hiện công trình Xuất tuyến 35KV TBA 110kV Khoái Châu.
HSYC: Thời gian phát hành từ 08:00 ngày 25/03/2010 đến 16:00 ngày 29/03/2010 (trong giờ hành chính).
HSĐX: Hạn cuối nhận 16:00 ngày 29/03/2010.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng Quản lý xây dựng, Điện lực Hưng Yên, số 308 đường Nguyễn Văn Linh, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Tel: 0321 221 0308. Fax: 0321 355 0918.
(Báo Đấu thầu số 60 – 25/03/2010 trang 10)