sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Mua sắm phiến đấu dây 128 đôi (Block 128 Pairs) - Viễn thông Tuyên Quang

Mua sắm phiến đấu dây 128 đôi (Block 128 Pairs) - Viễn thông Tuyên Quang

In
Mua sắm phiến đấu dây 128 đôi (Block 128 Pairs) - Viễn thông Tuyên Quang
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm phiến đấu dây 128 đôi (Block 128 Pairs) cho MDF Tổng đài EWSD Siemens. Thuộc dự án: Mua sắm phiến đấu dây 128 đôi (Block 128 Pairs) cho MDF Tổng đài EWSD Siemens. Nguồn vốn: Chi phí SXKD kế hoạch năm 2010 của Viễn thông Tuyên Quang.
HSMT: Thời gian bán từ 8:00 ngày 24/03/2010 đến 14:30 ngày 05/04/2010 (Trong giờ hành chính). Giá bán HSMT: 330.000 đồng.
Thời điểm đóng thầu: 14:30 ngày 05/04/2010.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng KT TKTC - Viễn thông Tuyên Quang, số 2 đường 17/8 phường Minh Xuân, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Tel: 027 382 4566. Fax: 027 382 3920.
(Báo Đấu thầu số 59 - 24/03/2010 trang 11)