sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Mua dây thuê bao cáp đồng - Viễn thông Hải Dương

Mua dây thuê bao cáp đồng - Viễn thông Hải Dương

In
Mua dây thuê bao cáp đồng - Viễn thông Hải Dương
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua dây thuê bao cáp đồng. Thuộc dự án: Mua dây thuê bao phục vụ SXKD quý I+II Viễn thông Hải Dương năm 2010. Nguồn vốn: Chi phí phục vụ SXKD năm 2010 của Viễn thông Hải Dương.
HSMT: Thời gian bán từ 7:00 ngày 24/03/2010 đến 8:30 ngày 03/04/2010 (Trong giờ hành chính). Giá bán HSMT: 500.000 đồng.
Thời điểm đóng thầu: 8:30 ngày 03/04/2010.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng Đầu tư - Viễn thông Hải Dương, số 1 Đại lộ Hồ Chí Minh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Tel: 0320 385 6402. Fax: 0320 385 7118.
(Báo Đấu thầu số 59 - 24/03/2010 trang 11)