sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Kế hoạch đấu thầu dự án 'Xây dựng mạng 3G - đợt 4' Chủ đầu tư: Cty Thông tin Viễn thông Điện lực

Kế hoạch đấu thầu dự án 'Xây dựng mạng 3G - đợt 4' Chủ đầu tư: Cty Thông tin Viễn thông Điện lực

In
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Xây dựng mạng 3G - đợt 4' Chủ đầu tư: Cty Thông tin Viễn thông Điện lực
(Được phê duyệt tại văn bản số 166/QĐ-EVN ngày 11/02/2010 của Tập đoàn điện lực Việt Nam)
Tổng mức đầu tư: 2.018.498.534.000 VND
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Gói 18: Trang bị hệ thống cấp nguồn và chống sét cho mạng lõi tại 30A Phạm Hồng Thái; Giá gói thầu (VND): 851.090.000; Nguồn vốn: Sử dụng vốn ĐTPT và vốn vay của EVN Telecom; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 2/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
Số gói thầu: 2; Tên gói thầu: Gói 38: Xây dựng cài đặt triển khai phần mềm tính cước cho 500.000 thuê bao trả sau; Giá gói thầu (VND): 6.191.210.000; Nguồn vốn: Sử dụng vốn ĐTPT và vốn vay của EVN Telecom; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Tự thực hiện; Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.
Số gói thầu: 3; Tên gói thầu: Gói 39: Mua sắm hệ thống server phục vụ hệ thống tính cước cho thuê bao trả sau; Giá gói thầu (VND): 1.929.620.000; Nguồn vốn: Sử dụng vốn ĐTPT và vốn vay của EVN Telecom; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 3/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.
Số gói thầu: 4; Tên gói thầu: Gói 40: Trang thiết bị đo kiểm phục vụ dự án (bao gồm 3 lô); Giá gói thầu (VND): 34.509.280.000; Nguồn vốn: Sử dụng vốn ĐTPT và vốn vay của EVN Telecom; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 2-3/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.
Số gói thầu: 5; Tên gói thầu: Gói 41: Cung cấp lắp đặt, cấu hình và đào tạo thiết bị Core Metro lắp tại Hà Nội và TP HCM; Giá gói thầu (VND): 131.822.710.000; Nguồn vốn: Sử dụng vốn ĐTPT và vốn vay của EVN Telecom; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 2-3/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
Số gói thầu: 6; Tên gói thầu: Gói 42: Ô tô phục vụ dự án 3G; Giá gói thầu (VND): 6.645.000.000; Nguồn vốn: Sử dụng vốn ĐTPT và vốn vay của EVN Telecom; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 2-3/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.
Số gói thầu: 7; Tên gói thầu: Gói 43: Tư vấn lựa chọn nhà thầu và giám sát lắp đặt thiết bị Core Metro; Giá gói thầu (VND): 624.280.000; Nguồn vốn: Sử dụng vốn ĐTPT và vốn vay của EVN Telecom; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Tự thực hiện; Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.
23/03/2010
Số gói thầu: 8; Tên gói thầu: Gói 44: Trang bị server và phần mềm tối ưu mạng; Giá gói thầu (VND): 8.067.460.000; Nguồn vốn: Sử dụng vốn ĐTPT và vốn vay của EVN Telecom; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 2-3/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.
Số gói thầu: 9; Tên gói thầu: Gói 45: Đo kiểm chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng di động; Giá gói thầu (VND): 390.430.000; Nguồn vốn: Sử dụng vốn ĐTPT và vốn vay của EVN Telecom; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 3/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
Số gói thầu: 10; Tên gói thầu: Gói 46: Kiểm định công trình chuyên ngành Viễn thông vùng 1 và 4; Giá gói thầu (VND): 2.537.370.000; Nguồn vốn: Sử dụng vốn ĐTPT và vốn vay của EVN Telecom; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 3-4/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
Số gói thầu: 11; Tên gói thầu: Gói 47: Kiểm định công trình chuyên ngành Viễn thông vùng 2 và 3; Giá gói thầu (VND): 3.299.670.000; Nguồn vốn: Sử dụng vốn ĐTPT và vốn vay của EVN Telecom; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 3-4/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
Số gói thầu: 12; Tên gói thầu: Gói 48: Kiểm định công trình chuyên ngành Viễn thông vùng 5, 6 và 7; Giá gói thầu (VND): 1.584.500.000; Nguồn vốn: Sử dụng vốn ĐTPT và vốn vay của EVN Telecom; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 3-4/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
Số gói thầu: 13; Tên gói thầu: Gói 49: Kiểm định công trình chuyên ngành Viễn thông vùng 8; Giá gói thầu (VND): 1.508.270.000; Nguồn vốn: Sử dụng vốn ĐTPT và vốn vay của EVN Telecom; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 3-4/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
Số gói thầu: 14; Tên gói thầu: Gói 50: Kiểm định công trình chuyên ngành Viễn thông vùng 9; Giá gói thầu (VND): 2.406.690.000; Nguồn vốn: Sử dụng vốn ĐTPT và vốn vay của EVN Telecom; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 3-4/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
Số gói thầu: 15; Tên gói thầu: Gói 51: Kiểm định công trình chuyên ngành Viễn thông vùng 10 và 11; Giá gói thầu (VND): 2.276.010.000; Nguồn vốn: Sử dụng vốn ĐTPT và vốn vay của EVN Telecom; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 3-4/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
Số gói thầu: 16; Tên gói thầu: Gói 52: Đánh giá chất lượng mạng tại 5 thành phố lớn; Giá gói thầu (VND): 17.406.580.000; Nguồn vốn: Sử dụng vốn ĐTPT và vốn vay của EVN Telecom; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 3-4/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
Tổng giá các gói thầu: 222.050.170.000 VND
(Báo Đấu thầu số 57 ngày 22/03/2010 trang 5)