sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Kế hoạch đấu thầu dự án 'Xây dựng mạng 3G - đợt 3' - Chủ đầu tư: Cty Thông tin Viễn thông Điện lực

Kế hoạch đấu thầu dự án 'Xây dựng mạng 3G - đợt 3' - Chủ đầu tư: Cty Thông tin Viễn thông Điện lực

In
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Xây dựng mạng 3G - đợt 3' - Chủ đầu tư: Cty Thông tin Viễn thông Điện lực
(Được phê duyệt tại văn bản số 1129/QĐ-EVN ngày 19/11/2009 của Tập đoàn điện lực Việt Nam)
Tổng mức đầu tư: 2.817.668,630 triệu VND
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Gói 20: Cải tạo nhà 30A Phạm Hồng Thái; Giá gói thầu (VND): 786.800.000; Nguồn vốn: Sử dụng vốn ĐTPT và vốn vay của EVN Telecom; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 12/2009; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.
Số gói thầu: 2; Tên gói thầu: Gói 21: Trang bị camera và báo cháy nhà 30A Phạm Hồng Thái; Giá gói thầu (VND): 1.935.900.000; Nguồn vốn: Sử dụng vốn ĐTPT và vốn vay của EVN Telecom; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 12/2009; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.
Số gói thầu: 3; Tên gói thầu: Gói 22: Cung cấp và lắp đặt điều hòa tại 83 Trần Phú; Giá gói thầu (VND): 2.550.000.000; Nguồn vốn: Sử dụng vốn ĐTPT và vốn vay của EVN Telecom; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nươcs; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 12/2009; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.
Số gói thầu: 4; Tên gói thầu: Gói 23: Cải tạo hạ tầng các BTS khu vực miền Bắc; Giá gói thầu (VND): 528.500.000; Nguồn vốn: Sử dụng vốn ĐTPT và vốn vay của EVN Telecom; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 12/2009; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.
Số gói thầu: 5; Tên gói thầu: Gói 24: Cung cấp và lắp đặt điều hòa, chống sét cho các Node B khu vực miền Bắc; Giá gói thầu (VND): 565.000.000; Nguồn vốn: Sử dụng vốn ĐTPT và vốn vay của EVN Telecom; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 12/2009; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.
Số gói thầu: 6; Tên gói thầu: Gói 25: Cải tạo hạ tầng các BTS khu vực miền Trung; Giá gói thầu (VND): 866.600.000; Nguồn vốn: Sử dụng vốn ĐTPT và vốn vay của EVN Telecom; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 12/2009; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.
Số gói thầu: 7; Tên gói thầu: Gói 26: Cải tạo MSC Đà Nẵng để lắp thiết bị 3G; Giá gói thầu (VND): 968.300.000; Nguồn vốn: Sử dụng vốn ĐTPT và vốn vay của EVN Telecom; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 12/2009; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.
23/03/2010
Số gói thầu: 8; Tên gói thầu: Gói 27: Cung cấp và lắp đặt điều hòa cho Node B và mạng lõi khu vực miền Trung; Giá gói thầu (VND): 501.800.000; Nguồn vốn: Sử dụng vốn ĐTPT và vốn vay của EVN Telecom; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 12/2009; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.
Số gói thầu: 9; Tên gói thầu: Gói 28: Cải tạo hạ tầng các BTS khu vực Tây Nguyên; Giá gói thầu (VND): 185.300.000; Nguồn vốn: Sử dụng vốn ĐTPT và vốn vay của EVN Telecom; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 12/2009; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.
Số gói thầu: 10; Tên gói thầu: Gói 29: Cung cấp và lắp đặt điều hòa cho Node B khu vực Tây Nguyên; Giá gói thầu (VND): 121.500.000; Nguồn vốn: Sử dụng vốn ĐTPT và vốn vay của EVN Telecom; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 12/2009; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.
Số gói thầu: 11; Tên gói thầu: Gói 30: Cải tạo hạ tầng các BTS khu vực miền Nam; Giá gói thầu (VND): 724.400.000; Nguồn vốn: Sử dụng vốn ĐTPT và vốn vay của EVN Telecom; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 12/2009; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.
Số gói thầu: 12; Tên gói thầu: Gói 31: Cải tạo MSC 80 Nguyễn Thái Sơn để lắp thiết bị 3G; Giá gói thầu (VND): 842.900.000; Nguồn vốn: Sử dụng vốn ĐTPT và vốn vay của EVN Telecom; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 12/2009; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.
Số gói thầu: 13; Tên gói thầu: Gói 32: Cung cấp và lắp đặt điều hòa cho Node B và mạng lõi khu vực miền Nam; Giá gói thầu (VND): 1.045.000.000; Nguồn vốn: Sử dụng vốn ĐTPT và vốn vay của EVN Telecom; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 12/2009; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.
Số gói thầu: 14; Tên gói thầu: Gói 33: Cung cấp và lắp đặt thiết bị cắt lọc sét 3 pha; Giá gói thầu (VND): 181.500.000; Nguồn vốn: Sử dụng vốn ĐTPT và vốn vay của EVN Telecom; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 12/2009; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.
Số gói thầu: 15; Tên gói thầu: Gói 34: Cung cấp cáp quang ADSS và phụ kiện; Giá gói thầu (VND): 2.792.700.000; Nguồn vốn: Sử dụng vốn ĐTPT và vốn vay của EVN Telecom; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 12/2009; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.
Số gói thầu: 16; Tên gói thầu: Gói 35: Kéo rải cáp quang ADSS; Giá gói thầu (VND): 1.156.000.000; Nguồn vốn: Sử dụng vốn ĐTPT và vốn vay của EVN Telecom; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 12/2009; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
Số gói thầu: 17; Tên gói thầu: Gói 36: Cung cấp và Kéo dải tuyến cáp quang F8; Giá gói thầu (VND): 167.300.000; Nguồn vốn: Sử dụng vốn ĐTPT và vốn vay của EVN Telecom; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 12/2009; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
Số gói thầu: 18; Tên gói thầu: Gói 37: Giám sát thi công xây dựng các tuyến cáp quang ADSS và F8; Giá gói thầu (VND): 75.900.000; Nguồn vốn: Sử dụng vốn ĐTPT và vốn vay của EVN Telecom; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 12/2009; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
Tổng giá các gói thầu: 15.995.400.000 VND
(Báo Đấu thầu số 57 ngày 22/03/2010 trang 5)