sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Cung cấp các tủ hợp bộ 22KV, tụ bù 15KV và phụ kiện- Xí nghiệp Điện cao thế

Cung cấp các tủ hợp bộ 22KV, tụ bù 15KV và phụ kiện- Xí nghiệp Điện cao thế

In
Cung cấp các tủ hợp bộ 22KV, tụ bù 15KV và phụ kiện- Xí nghiệp Điện cao thế
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 1: Cung cấp các tủ hợp bộ 22KV, tụ bù 15KV và phụ kiện. Thuộc dự án: Cải tạo giàn tủ hợp bộ trạm Bến Thành. Nguồn vốn: Đầu tư xây dựng.
HSMT: Thời gian bán từ 8:00 ngày 07/04/2010 đến 9:00 ngày 27/04/2010 (trong giờ hành chính).
Thời điểm đóng thầu: 9:00 ngày 27/04/2010. Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng Kế hoạch, Vật tư - Xí nghiệp Điện cao thế, số 6 đường Phổ Quang, phường 2, Q. Tân Bình, TP HCM. Tel: 082 217 2375/217 2368. Fax: 083 845 9954.
(Báo Đấu thầu số 58 – 23/03/2010 trang 8)