sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Cung cấp bình ACCU dự phòng thay thế - Trung tâm Dịch vụ viễn thông khu vực 2 (VNP2)

Cung cấp bình ACCU dự phòng thay thế - Trung tâm Dịch vụ viễn thông khu vực 2 (VNP2)

In
Cung cấp bình ACCU dự phòng thay thế - Trung tâm Dịch vụ viễn thông khu vực 2 (VNP2)
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp bình ACCU dự phòng thay thế. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất năm 2010 của Trung tâm Dịch vụ viễn thông khu vực 2.
HSMT: Thời gian bán từ 8:00 ngày 23/03/2010 đến 9:00 ngày 02/04/2010 (trong giờ hành chính).
Thời điểm đóng thầu: 9:00 ngày 02/04/2010. Giá bán HSMT: 500.000 đồng.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng Kế hoạch vật tư - Trung tâm Dịch vụ viễn thông khu vực 2 (VNP2), số 224 đường Thành Thái, phường 14, Q. 10, TP HCM. Tel: 083 866 6636. Fax: 083 866 6632.
(Báo Đấu thầu số 58 – 23/03/2010 trang 8)