sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Mua sắm cáp đồng cho 3 công trình mạng ngoại vi - Cty Điện thoại Hà Nội 1

Mua sắm cáp đồng cho 3 công trình mạng ngoại vi - Cty Điện thoại Hà Nội 1

In

Mua sắm cáp đồng cho 3 công trình mạng ngoại vi - Cty Điện thoại Hà Nội 1
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm cáp đồng cho 3 công trình mạng ngoại vi. Mã số: MNV-CĐ-01/2010. Thuộc dự án: Mua sắm cáp đồng cho 3 công trình mạng ngoại vi. Mã số: MNV-CĐ-01/2010.

Nguồn vốn: Khấu hao tài sản cố định, tái đầu tư tại Viễn thông Hà Nội.
22/03/2010


HSMT: Thời gian bán từ 8:00 ngày 01/04/2010 đến 14:00 ngày 15/04/2010 (trong giờ hành chính).
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 15/04/2010. Giá bán HSMT: 300.000 đồng.
Chi tiết: Xin liên hệ: hệ: Phòng Kế hoạch - Cty Điện thoại Hà Nội 1, Phòng 301, toà nhà 811 đường Giải Phóng, Q. Hoàng Mai, Hà Nội. Tel: 043 668 8228. Fax: 043 664 4888.
(Báo Đấu thầu số 57 – 22/03/2010 trang 9)