sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Mua sắm cáp đồng cho 3 công trình mạng ngoại vi - Cty Điện thoại Hà Nội 1

Mua sắm cáp đồng cho 3 công trình mạng ngoại vi - Cty Điện thoại Hà Nội 1

In
Mua sắm cáp đồng cho 3 công trình mạng ngoại vi - Cty Điện thoại Hà Nội 1
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm cáp đồng cho 3 công trình mạng ngoại vi, mã số MNV-CĐ-01-2010. Thuộc dự án: Mua sắm cáp đồng cho 3 công trình mạng ngoại vi, mã số MNV-CĐ-01-2010. Nguồn vốn: Khấu hao TSCĐ, tái đầu tư tại Viễn thông Hà Nội.
HSMT: Thời gian bán từ 8:00 ngày 01/04/2010 đến 14:00 ngày 15/04/2010 (Trong giờ hành chính). Giá bán HSMT: 300.000 đồng.
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 15/04/2010.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng Kế hoạch - Cty Điện thoại Hà Nội 1, phòng 301 tòa nhà 811 đường Giải Phóng, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội. Tel: 043 668 8228. Fax: 043 664 4888.
(Báo Đấu thầu số 57 - 22/03/2010 trang 9)