sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Mua máy toàn đạc điện tử và một số thiết bị hỗ trợ công tác trắc địa kèm theo - Cty CP Cromit Cổ Định Thanh Hóa – TKV

Mua máy toàn đạc điện tử và một số thiết bị hỗ trợ công tác trắc địa kèm theo - Cty CP Cromit Cổ Định Thanh Hóa – TKV

In
Mua máy toàn đạc điện tử và một số thiết bị hỗ trợ công tác trắc địa kèm theo - Cty CP Cromit Cổ Định Thanh Hóa – TKV
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua máy toàn đạc điện tử và một số thiết bị hỗ trợ công tác trắc địa kèm theo. Thuộc dự án: Khai thác vào tuyển quặng Cromit mỏ Cổ Định – Thanh Hóa. Nguồn vốn: Vốn cổ đông + Vay thương mại.
HSYC: Thời gian phát hành từ 8:00 ngày 23/03/2010 đến 16:00 ngày 29/03/2010 (Trong giờ hành chính).
HSĐX: Hạn cuối nhận 16:00 ngày 29/03/2010.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng KHĐT, Cty CP Cromit Cổ Định Thanh Hóa – TKV, xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tel: 0378 814 117/ 814 920. Fax: 0378 814 011.
(Báo Đấu thầu số 57 - 22/03/2010 trang 11)