sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Mua tủ, hộp cáp, măng sông cáp đồng các loại - Viễn thông Thái Nguyên

Mua tủ, hộp cáp, măng sông cáp đồng các loại - Viễn thông Thái Nguyên

In
Mua tủ, hộp cáp, măng sông cáp đồng các loại - Viễn thông Thái Nguyên
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua tủ, hộp cáp, măng sông cáp đồng các loại phục vụ SXKD 6 tháng đầu năm 2010. Nguồn vốn: Chi phí SXKD của Viễn thông Thái Nguyên.
HSYC: Thời gian phát hành từ 8:00 ngày 25/03/2010 đến 16:00 ngày 31/03/2010 (Trong giờ hành chính).
HSĐX: Hạn cuối nhận 16:00 ngày 31/03/2010.
Chi tiết: Xin liên hệ: Viễn thông Thái Nguyên, số 10 đường Cách mạng Tháng 8, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Tel: 0280 365 9469. Fax: 0280 365 7868.
(Báo Đấu thầu số 57 - 22/03/2010 trang 12)