sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Cung cấp module nguồn DC dự phòng -Trung tâm Dịch vụ Viễn thông khu vực 2 (VNP2)

Cung cấp module nguồn DC dự phòng -Trung tâm Dịch vụ Viễn thông khu vực 2 (VNP2)

In
Cung cấp module nguồn DC dự phòng -Trung tâm Dịch vụ Viễn thông khu vực 2 (VNP2)
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp module nguồn DC dự phòng. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất năm 2010 của Trung tâm Dịch vụ Viễn thông khu vực 2 (VNP2). Nguồn vốn: Trung tâm Dịch vụ Viễn thông khu vực 2 (VNP2).
HSMT: Thời gian bán từ 8:00 ngày 19/03/2010 đến 9:00 ngày 29/03/2010 (Trong giờ hành chính). Giá bán HSMT: 500.000 đồng.
Thời điểm đóng thầu: 9:00 ngày 29/03/2010.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng kế hoạch vật tư - Trung tâm Dịch vụ Viễn thông khu vực 2 (VNP2), số 224 đường Thành Thái, phường 14, Q. 10, TP HCM. Tel: 083 866 6636. Fax: 083 866 6632.
(Báo Đấu thầu số 55 - 18/03/2010 trang 8)