sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Cung cấp và lắp đặt ODF tập trung-Viễn thông Tây Ninh

Cung cấp và lắp đặt ODF tập trung-Viễn thông Tây Ninh

In
Cung cấp và lắp đặt ODF tập trung-Viễn thông Tây Ninh
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp và lắp đặt ODF tập trung. Thuộc dự án: Đầu tư hệ thống ODF tập trung cho các Trung tâm Viễn thông – Viễn thông Tây Ninh năm 2009. Nguồn vốn: Tái đầu tư phân cấp.
HSMT: Thời gian bán từ 8:00 ngày 30/03/2010 đến 14:00 ngày 15/04/2010 (Trong giờ hành chính). Giá bán HSMT: 500.000 đồng.
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 15/04/2010.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng KHĐT - Viễn thông Tây Ninh, số 1 đường Phạm Công Khiêm, phường 3, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Tel: 066 382 5656/ 382 2111. Fax: 066 382 2888/ 381 8552.
(Báo Đấu thầu số 55 - 18/03/2010 trang 10)