sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Cung cấp dây Dropwire quang phục vụ phát triển dịch vụ FTTH quý 2 năm 2010 -Viễn thông Tiền Giang

Cung cấp dây Dropwire quang phục vụ phát triển dịch vụ FTTH quý 2 năm 2010 -Viễn thông Tiền Giang

In

Cung cấp dây Dropwire quang phục vụ phát triển dịch vụ FTTH quý 2 năm 2010 -Viễn thông Tiền Giang
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp dây Dropwire quang phục vụ phát triển dịch vụ FTTH quý 2 năm 2010 của Viễn thông Tiền Giang.

Thuộc dự án: Mua dây Dropwire quang phục vụ phát triển dịch vụ FTTH quý 2 năm 2010 của Viễn thông Tiền Giang. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2010.


HSYC: Thời gian phát hành từ 8:00 ngày 23/03/2010 đến 14:00 ngày 31/03/2010 (trong giờ hành chính).
HSĐX: Hạn cuối nhận 14:00 ngày 31/03/2010.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng Kế hoạch kinh doanh - Viễn thông Tiền Giang, số 1 Lê Lợi, phường 1, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tel: 073 387 4220. Fax: 073 387 6161.