sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống Scada -Cty Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi

Xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống Scada -Cty Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi

In
Xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống Scada -Cty Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi
Thông báo tiếp tục bán HSMT và gia hạn Thời điểm đóng thầu gói thầu: Xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống Scada. Thuộc dự án: Hệ thống Scada văn phòng Bảo Lộc. Nguồn vốn: Đầu tư xây dựng.
HSMT: Thời gian bán từ 7:30 ngày 19/03/2010 đến 14:00 ngày 29/03/2010 (trong giờ hành chính).
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 29/03/2010. Giá bán HSMT: 550.000 đồng.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng Kế hoạch vật tư - Cty Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, số 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Tel: 063 221 2354. Fax: 063 386 6457.
(Báo Đấu thầu số 54 – 17/03/2010 trang 12)