sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Mua sắm cáp sợi quang -Trung tâm Viễn thông khu vực I

Mua sắm cáp sợi quang -Trung tâm Viễn thông khu vực I

In
Mua sắm cáp sợi quang -Trung tâm Viễn thông khu vực I
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm cáp sợi quang phục vụ ứng cứu thông tin năm 2010. Thuộc Dự án: Trang bị cáp sợi quang phục vụ ứng cứu thông tin năm 2010. Nguồn vốn: Sửa chữa tài sản của Trung tâm Viễn thông khu vực I.
HSMT: Thời gian bán từ 08:00 ngày 01/04/2010 đến 14:00 ngày 16/04/2010 (trong giờ hành chính). Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng.
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 16/04/2010.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng KHVT-XDCB, Trung tâm Viễn thông khu vực I, phòng 1206 tầng 12, tòa nhà VTN, số 30 đường Phạm Hùng, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội. Tel: 043 834 4057. Fax: 043 834 3736.
(Báo đấu thầu số 53 – 17/03/2010 trang 8)