sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Cung cấp MBA và MBA tự dùng kể AC tổ hợp, lắp đặt, lọc dầu - Ban QLDA Lưới điện

Cung cấp MBA và MBA tự dùng kể AC tổ hợp, lắp đặt, lọc dầu - Ban QLDA Lưới điện

In
Cung cấp MBA và MBA tự dùng  kể AC tổ hợp, lắp đặt, lọc dầu - Ban QLDA Lưới điện
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước các gói thầu:

Gói 01/HH: Cung cấp MBA và MBA tự dùng (kể AC tổ hợp, lắp đặt, lọc dầu)

Gói 02/HH: Cung cấp vật tư thiết bị nhất thứ
Thuộc dự án: TBA 110 Long Mỹ và nhánh rẽ. Nguồn vốn: Vốn vay WB.
HSMT: Thời gian bán từ 7:30 ngày 29/03/2010 đến 8:30 ngày 27/04/2010 (trong giờ hành chính).
Thời điểm đóng thầu: 8:30 ngày 27/04/2010. Giá bán HSMT: 500.000 đồng.
17/03/2010
Chi tiết: Xin liên hệ: Ban Quản lý dự án lưới điện, tầng 4, tòa nhà 78A Duy Tân, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng. Tel: 0511 321 1325. Fax: 0511 363 3886.
(Báo Đấu thầu số 54 – 17/03/2010 trang 10)