sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Cung cấp ACCU dự phòng - Trung tâm Dịch vụ Viễn thông khu vực 2 (VNP2)

Cung cấp ACCU dự phòng - Trung tâm Dịch vụ Viễn thông khu vực 2 (VNP2)

In
Cung cấp ACCU dự phòng - Trung tâm Dịch vụ Viễn thông khu vực 2 (VNP2)
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp ACCU dự phòng thay thế cho các trạm BTS nút truyền dẫn. Nguồn vốn: Vốn chi phí sản xuất năm 2010 của Trung tâm Dịch vụ Viễn thông khu vực 2.
HSMT: Thời gian bán từ 08:00 ngày 16/03/2010 đến 09:00 ngày 26/03/2010 (trong giờ hành chính). Giá bán HSMT: 500.000 đồng.
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 26/03/2010.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng Kế hoạch vật tư, Trung tâm Dịch vụ Viễn thông khu vực 2 (VNP2), số 224 đường Thành Thái, phường 14, Q. 10, TP HCM. Tel: 083 866 6636. Fax: 083 866 6632.
(Báo đấu thầu số 51 – 15/03/2010 trang 9)