sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Xây lắp lưới điện Điện lực Nghệ An

Xây lắp lưới điện Điện lực Nghệ An

In
Xây lắp lưới điện Điện lực Nghệ An
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp bao gồm:

Gói PC1-MV-NA-W01: Xây lắp lưới điện trung áp huyện Quỳnh Lưu 1. Bảo đảm dự thầu: 88.000.000 đồng.

Gói PC1-MV-NA-W02: Xây lắp lưới điện trung áp huyện Quỳnh Lưu 2. Bảo đảm dự thầu: 90.000.000 đồng.

Gói PC1-MV-NA-W03: Xây lắp lưới điện trung áp huyện Thanh Chương. Bảo đảm dự thầu: 76.000.000 đồng.

Gói PC1-MV-NA-W04: Xây lắp lưới điện trung áp huyện Diễn Châu. Bảo đảm dự thầu: 80.000.000 đồng.

Gói PC1-MV-NA-W05: Xây lắp lưới điện trung áp huyện Nam Đàn 1. Bảo đảm dự thầu: 56.000.000 đồng.

Gói PC1-MV-NA-W06: Xây lắp lưới điện trung áp huyện Nam Đàn 2. Bảo đảm dự thầu: 43.000.000 đồng.

Gói PC1-MV-NA-W07: Xây lắp lưới điện trung áp huyện Hưng Nguyên. Bảo đảm dự thầu: 50.000.000 đồng.

Gói PC1-MV-NA-W08: Xây lắp lưới điện trung áp huyện Yên Thành. Bảo đảm dự thầu: 76.000.000 đồng.

Gói PC1-MV-NA-W09: Xây lắp lưới điện trung áp huyện Nghi Lộc. Bảo đảm dự thầu: 62.000.000 đồng.

Gói PC1-MV-NA-W10: Xây lắp lưới điện trung áp huyện Quỳ Hợp. Bảo đảm dự thầu: 51.000.000 đồng.

Gói PC1-MV-NA-W10: Xây lắp lưới điện trung áp huyện Đô Lương. Bảo đảm dự thầu: 54.000.000 đồng.

Gói PC1-MV-NA-W10: Xây lắp lưới điện trung áp huyện Nghĩa Đàn – Tân Kỳ. Bảo đảm dự thầu: 138.000.000 đồng.
Thuộc dự án: Lưới điện phân phối nông thôn (RD) tỉnh Nghệ An. Nguồn vốn: Vốn vay WB.
HSMT: Thời gian bán từ 7:30 ngày 25/03/2010 đến 8:30 ngày 23/04/2010 (trong giờ hành chính).
Thời điểm đóng thầu: 8:30 ngày 23/04/2010. Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng Quản lý xây dựng - Điện lực Nghệ An, số 7 đường V.I.Lênin, phường Hưng Phúc, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Tel: 038 321 0308/321 0376. Fax: 038 352 3228.
(Báo Đấu thầu số 53 – 16/03/2010 trang 9)