sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Cáp quang và phụ kiện -Viễn thông Hà Giang

Cáp quang và phụ kiện -Viễn thông Hà Giang

In
Cáp quang và phụ kiện -Viễn thông Hà Giang
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cáp quang và phụ kiện. Thuộc dự án: Cáp tuyến cáp quang khu vực thị xã Hà Giang, huyện Vị Xuyên, Bắc Quang phục vụ phát triển FTTx Viễn thông Hà Giang năm 2010. Nguồn vốn: Vốn phân cấp tại Viễn thông Hà Giang.
HSYC: Thời gian phát hành từ 8:00 ngày 22/03/2010 đến 14:00 ngày 30/03/2010 (trong giờ hành chính).
HSĐX: Hạn cuối nhận 14:00 ngày 30/03/2010.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng Đầu tư xây dựng cơ bản - Viễn thông Hà Giang, phường Nguyễn Trãi, thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Tel: 0219 386 2454. Fax: 0219 386 2291.
(Báo Đấu thầu số 53 – 16/03/2010 trang 9)