sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Mua dây thuê bao phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2010 đợt 1 - Viễn thông Hà Giang

Mua dây thuê bao phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2010 đợt 1 - Viễn thông Hà Giang

In
Mua dây thuê bao phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2010 đợt 1 - Viễn thông Hà Giang
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua dây thuê bao phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2010 đợt 1. Thuộc dự án: Mua dây thuê bao phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2010 đợt 1. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2010 của Viễn thông Hà Giang.
HSYC: Thời gian phát hành từ 8:00 ngày 19/03/2010 đến 14:00 ngày 25/03/2010 (trong giờ hành chính).
HSĐX: Hạn cuối nhận 14:00 ngày 25/03/2010.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng Kế hoạch kinh doanh - Viễn thông Hà Giang, phường Nguyễn Trãi, thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Tel: 0219 386 7886. Fax: 0219 386 2688.
(Báo Đấu thầu số 52 – 15/03/2010 trang 12)