sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Trang bị hệ thống FTP Server - Cty Điện thoại Tây TP

Trang bị hệ thống FTP Server - Cty Điện thoại Tây TP

In
Trang bị hệ thống FTP Server - Cty Điện thoại Tây TP
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Trang bị hệ thống FTP Server phục vụ đo kiểm chất lượng mạng ADSL. Thuộc Dự án: Trang bị hệ thống FTP Server phục vụ đo kiểm chất lượng mạng ADSL. Nguồn vốn: Đầu tư phát triển/KHCB/ Vay của Viễn thông TP HCM.
HSYC: Thời gian phát hành từ 08:00 ngày 22/03/2010 đến 16:00 ngày 26/03/2010 (trong giờ hành chính).
HSĐX: Hạn cuối nhận 16:00 ngày 26/03/2010.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng KHKD (P.2C) - Cty Điện thoại Tây TP, số 2 Hùng Vương, phường 1, Q. 10, TP HCM. Tel: 083 827 1726. Fax: 083 839 2288.
(Báo đấu thầu số 51 – 15/03/2010 trang 9)