sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Mua sắm thiết bị DVOR/DME - Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Bảo đảm hoạt động bay

Mua sắm thiết bị DVOR/DME - Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Bảo đảm hoạt động bay

In
Mua sắm thiết bị DVOR/DME - Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Bảo đảm hoạt động bay
Mời đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu: Gói số 5: Mua sắm thiết bị DVOR/DME. Thuộc dự án: Đài dẫn đường DVOR/DME Pleiku. Nguồn vốn: Quỹ ĐTPT của TCT Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam.
HSMT: Thời gian bán từ 7:30 ngày 22/03/2010 đến 14:00 ngày 21/04/2010 (Trong giờ hành chính). Giá bán HSMT: 300 USD.
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 21/04/2010.
Chi tiết: Xin liên hệ: Xưởng Dịch vụ - Tư vấn thiết kế - Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Bảo đảm hoạt động bay, só 5/200, đường Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, Q. Long Biên, TP Hà Nội. Tel: 043 872 3747. Fax: 043 873 0398.
(Báo Đấu thầu số 51 ngày 12/03/2010 trang 8)