sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Xây lắp trạm, xây lắp nhánh rẽ 110KV vào trạm Ban QLDA Lưới điện – Cty Điện lực 1

Xây lắp trạm, xây lắp nhánh rẽ 110KV vào trạm Ban QLDA Lưới điện – Cty Điện lực 1

In
Xây lắp trạm, xây lắp nhánh rẽ 110KV vào trạm Ban QLDA Lưới điện – Cty Điện lực 1
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước các gói thầu:
Gói PC1-110-TH-W06: Xây lắp trạm

Gói PC1-110-TH-W06: Xây lắp nhánh rẽ 110KV vào trạm
T
huộc dự án: Công trình đường dây 110KV và trạm 110KV Trung Hà – Dự án Lưới điện phân phối nông thôn (RD). Nguồn vốn: Vốn của Ngân hàng thế giới.
HSMT: Thời gian bán từ 8:00 ngày 22/03/2010 đến 14:00 ngày 22/04/2010 (trong giờ hành chính).
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 22/04/2010. Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng Chuẩn bị xây dựng - Ban Quản lý dự án lưới điện, số 3 An Dương, Tây Hồ, Hà Nội. Tel: 042 216 1022. Fax: 043 717 0971.
(Báo Đấu thầu số 51 – 12/03/2010 trang 8)