sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Trang bị 2 Switch phục vụ AAG - Cty cổ phần Dịch vụ Bưu chính viễn thông Sài Gòn

Trang bị 2 Switch phục vụ AAG - Cty cổ phần Dịch vụ Bưu chính viễn thông Sài Gòn

In
Trang bị 2 Switch phục vụ AAG - Cty cổ phần Dịch vụ Bưu chính viễn thông Sài Gòn
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Trang bị 2 Switch phục vụ AAG. Thuộc dự án: Đầu tư 2 Switch để đấu nối tại POP HKG phục vụ AAG. Nguồn vốn: Vốn tự có.
HSYC: Thời gian phát hành từ 8:00 ngày 18/03/2010 đến 16:00 ngày 25/03/2010 (trong giờ hành chính).
HSĐX: Hạn cuối nhận 16:00 ngày 25/03/2010.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng Mua sắm, lầu 4 - Cty cổ phần Dịch vụ Bưu chính viễn thông Sài Gòn, số 199 Điện Biên Phủ, phường 15, Q. Bình Thạnh, TP HCM. Tel: 085 404 0608 (ext: 168). Fax: 085 404 0761.
(Báo Đấu thầu số 51 – 12/03/2010 trang 9)