sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Thuê máy chủ phục vụ hệ thống FMIS, MTD và thanh toán tiền điện qua SMS -Cty Thông tin viễn thông điện lực

Thuê máy chủ phục vụ hệ thống FMIS, MTD và thanh toán tiền điện qua SMS -Cty Thông tin viễn thông điện lực

In
Thuê máy chủ phục vụ hệ thống FMIS, MTD và thanh toán tiền điện qua SMS -Cty Thông tin viễn thông điện lực
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thuê máy chủ phục vụ hệ thống FMIS, MTD và thanh toán tiền điện qua SMS. Nguồn vốn: Vốn sản xuất của EVNTelecom.
HSYC: Thời gian phát hành từ 8:00 ngày 17/03/2010 đến 14:00 ngày 22/03/2010 (trong giờ hành chính).
HSĐX: Hạn cuối nhận 14:00 ngày 22/03/2010.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng Kế hoạch vật tư - Cty Thông tin viễn thông điện lực, 30A Phạm Hồng Thái, Ba Đình, Hà Nội. Tel: 042 210 0511. Fax: 042 228 6868.
(Báo Đấu thầu số 51 – 12/03/2010 trang 8)