sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Xây dựng cơ sở hạ tầng 3 trạm BTS 08HMO05, 08HMO17, 08HMO19 -Trung tâm Thông tin di động khu vực 2

Xây dựng cơ sở hạ tầng 3 trạm BTS 08HMO05, 08HMO17, 08HMO19 -Trung tâm Thông tin di động khu vực 2

In

Xây dựng cơ sở hạ tầng 3 trạm BTS 08HMO05, 08HMO17, 08HMO19 -Trung tâm Thông tin di động khu vực 2
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng cơ sở hạ tầng 3 trạm BTS 08HMO05, 08HMO17, 08HMO19. Thuộc dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng 3 trạm BTS 08HMO05, 08HMO17, 08HMO19, TP HCM. Nguồn vốn: Vốn tái đầu tư của mạng MobiFone.
HSMT: Thời gian bán từ 8:00 ngày 08/03/2010 đến 14:00 ngày 23/03/2010 (trong giờ hành chính).
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 23/03/2010.

Giá bán HSMT: 500.000 đồng.
Chi tiết: Xin liên hệ: Tổ Dịch vụ khách hàng - Trung tâm Thông tin di động khu vực 2, tầng trệt, tòa nhà MobiFone, MM18 Trường Sơn, phường 14, Q. 10, TP HCM. Tel: 083 866 3765. Fax: 083 864 1881.
(Báo Sài Gòn Giải Phóng – 08/03/2010)