sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Mua cáp quang- Viễn thông Quảng Ngãi

Mua cáp quang- Viễn thông Quảng Ngãi

In
Mua cáp quang- Viễn thông Quảng Ngãi
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua cáp quang. Thuộc dự án: Xây dựng các tuyến cáp quang ODN khu vực Trà Bồng, Tây Trà - Viễn thông Quảng Ngãi năm 2010. Nguồn vốn: Đầu tư phát triển phân cấp của VNPT Quảng Ngãi năm 2010 (chương trình FTTx).
HSYC: Thời gian phát hành từ 8:00 ngày 16/03/2010 đến 14:00 ngày 22/03/2010 (trong giờ hành chính).
HSĐX: Hạn cuối nhận 14:00 ngày 22/03/2010.
Chi tiết: Xin liên hệ: Tổ chuyên gia đấu thầu (Phòng Đầu tư xây dựng cơ bản) - Viễn thông Quảng Ngãi, 80 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi. Tel: 055 382 9133. Fax: 055 382 6799.
(Báo Đấu thầu số 50 – 11/03/2010 trang 10)