sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Mua Card dự phòng cho thiết bị quang NG-SDH-Viễn thông Đà Nẵng

Mua Card dự phòng cho thiết bị quang NG-SDH-Viễn thông Đà Nẵng

In
Mua Card dự phòng cho thiết bị quang NG-SDH-Viễn thông Đà Nẵng
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua Card dự phòng. Thuộc dự án: Đầu tư (dạng thiết bị lẻ) Card dự phòng cho thiết bị quang NG-SDH - Viễn thông Đà Nẵng năm 2010. Nguồn vốn: khấu hao cơ bản.

HSMT: Thời gian bán từ 8:00 ngày 19/03/2010 đến 14:00 ngày 31/03/2010 (trong giờ hành chính).
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 31/03/2010. Giá bán HSMT: 500.000 đồng.
Chi tiết: Xin liên hệ: Ban QLDA Viễn thông Đà Nẵng, số 38-40 Yên Bái, Đà Nẵng. Tel: 0511 382 0740. Fax: 0511 382 9875.
(Báo Đấu thầu số 50 – 11/03/2010 trang 10)