sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Mua sắm thiết bị 110KV - Điện lực Hà Giang

Mua sắm thiết bị 110KV - Điện lực Hà Giang

In
Mua sắm thiết bị 110KV - Điện lực Hà Giang
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước các gói thầu:
# Mua sắm thiết bị 110KV, phụ kiện và vận chuyển đến chân công trình (Gói 5)
# Mua sắm máy biến apsMVA-110/35KV và vận chuyển đến chân công trình (Gói 6).
Thuộc Dự án: Trạm biến áp 110KV Yên Minh tỉnh Hà Giang. Nguồn vốn: Vốn khấu hao cơ bản và vốn vay TDTM của Cty Điện lực 1.
HSMT: Thời gian bán từ 08:00 ngày 22/03/2010 đến 14:00 ngày 07/04/2010 (trong giờ hành chính). Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng.
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 07/04/2010.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng Quản lý xây dựng, Điện lực Hà Giang, số 152 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Tel: 0219 221 0304. Fax: 0219 386 8805.
(Báo đấu thầu số 50 – 11/03/2010 trang 10)