sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Cung cấp hệ thống điều khiển chiếu sáng EIB và dịch vụ kỹ thuật - Cty cổ phần Xây lắp và dịch vụ Sông Đà

Cung cấp hệ thống điều khiển chiếu sáng EIB và dịch vụ kỹ thuật - Cty cổ phần Xây lắp và dịch vụ Sông Đà

In

Cung cấp hệ thống điều khiển chiếu sáng EIB và dịch vụ kỹ thuật - Cty cổ phần Xây lắp và dịch vụ Sông Đà
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: HH4.08-Đ4: Cung cấp hệ thống điều khiển chiếu sáng EIB và dịch vụ kỹ thuật. Thuộc dự án: Tòa nhà hỗn hợp HH4 – Mỹ Đình. Nguồn vốn: Vốn tín dụng thương mại.
HSYC: Thời gian phát hành từ 8:00 ngày 09/03/2010 đến 14:00 ngày 15/03/2010 (trong giờ hành chính).
HSĐX: Hạn cuối nhận 14:00 ngày 15/03/2010.

Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng Kinh tế kế hoạch - Cty cổ phần Xây lắp và dịch vụ Sông Đà, số nhà A12, TT9 – Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội. Tel: 046 650 7810. Fax: 043 354 5647.
(Báo Tiền và Hàng số 60 – 11/03/2010 trang 3)