sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Mua sắm dây điện thoại Viễn thông Gia Lai năm 2010 - Viễn thông Gia Lai

Mua sắm dây điện thoại Viễn thông Gia Lai năm 2010 - Viễn thông Gia Lai

In
Mua sắm dây điện thoại Viễn thông Gia Lai năm 2010 - Viễn thông Gia Lai
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm dây điện thoại Viễn thông Gia Lai năm 2010. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2010 tại Viễn thông Gia Lai.
HSYC: Thời gian phát hành từ 8:00 ngày 16/03/2010 đến 15:00 ngày 26/03/2010 (trong giờ hành chính).
HSĐX: Hạn cuối nhận 15:00 ngày 26/03/2010.
Chi tiết: Xin liên hệ: Tổ QLDA - Viễn thông Gia Lai, số 69 đường Hùng Vương, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai. Tel: 059 387 3191. Fax: 059 371 8339.
(Báo Đấu thầu số 48 – 09/03/2010 trang 9)