sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Mua sắm CPE phục vụ phát triển thuê bao FTTH - Viễn thông Tiền Giang

Mua sắm CPE phục vụ phát triển thuê bao FTTH - Viễn thông Tiền Giang

In
Mua sắm CPE phục vụ phát triển thuê bao FTTH - Viễn thông Tiền Giang
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm CPE phục vụ phát triển thuê bao FTTH. Thuộc dự án: Đầu tư thiết bị CPE phục vụ phát triển thuê bao băng rộng FTTx và IP-TV Viễn thông Tiền Giang năm 2010 (đợt 1). Nguồn vốn: Khấu hao tài sản cố định.
HSYC: Thời gian phát hành từ 8:00 ngày 15/03/2010 đến 14:00 ngày 24/03/2010 (trong giờ hành chính).
HSĐX: Hạn cuối nhận 14:00 ngày 24/03/2010.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng Đầu tư xây dựng cơ bản - Viễn thông Tiền Giang, số 1 Lê Lợi, phường 1, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tel: 073 387 2340. Fax: 073 387 4005.
(Báo Đấu thầu số 48 – 09/03/2010 trang 9)