sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Cung cấp máy biến áp phân phối Cty Điện lực 1

Cung cấp máy biến áp phân phối Cty Điện lực 1

In
Cung cấp máy biến áp phân phối Cty Điện lực 1
Mời đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu:
# Tỉnh Tuyên Quang:
+ Gói thầu: PC1-MV-TQ-G01: Cung cấp dây dẫn trung áp và cáp. Giá bán HSMT: 500.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng.
+ Gói thầu: PC1-MV-TQ-G02: Cung cấp máy biến áp phân phối. Giá bán HSMT: 100 USD. Bảo đảm dự thầu: 60.000.000 đồng.
+ Gói thầu: PC1-MV-TQ-G03: Cung cấp thiết bị đóng cắt và bảo vệ trung thế (chào hàng cạnh tranh)
+ Gói thầu: PC1-MV-TQ-G04: Cung cấp tủ hạ thế (chào hàng cạnh tranh)
# Tỉnh Hà Nam:
+ Gói thầu: PC1-MV-HN-G01: Cung cấp dây dẫn trung áp và cáp. Giá bán HSMT: 500.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 50.000.000 đồng.
+ Gói thầu: PC1-MV-HN-G02: Cung cấp máy biến áp phân phối. Giá bán HSMT: 150 USD. Bảo đảm dự thầu: 140.000.000 đồng.
+ Gói thầu: PC1-MV-HN-G03: Cung cấp thiết bị đóng cắt và bảo vệ trung thế. Giá bán HSMT: 500.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 25.000.000 đồng.
+ Gói thầu: PC1-MV-HN-G04: Cung cấp tủ hạ thế. Giá bán HSMT: 500.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 25.000.000 đồng.
# Tỉnh Quảng Ninh:
+ Gói thầu: PC1-MV-QN-G01: Cung cấp dây dẫn trung áp và cáp. Giá bán HSMT: 500.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 38.000.000 đồng.
+ Gói thầu: PC1-MV-QN-G02: Cung cấp máy biến áp phân phối. Giá bán HSMT: 150 USD. Bảo đảm dự thầu: 160.000.000 đồng.
+ Gói thầu: PC1-MV-QN-G03: Cung cấp thiết bị đóng cắt và bảo vệ trung thế. Giá bán HSMT: 500.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 24.000.000 đồng.
09/03/2010
+ Gói thầu: Cung cấp tủ hạ thế (chào hàng cạnh tranh)
# Tỉnh Thanh Hóa: Gói thầu: PC1-MV-TH-G01: Cung cấp dây dãn trung áp và cáp. Giá bán HSMT: 100 USD. Bảo đảm dự thầu: 96.000.000 đồng.
Thuộc Dự án: Lưới điện phân phối nông thôn. Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng Thế giới.
HSMT: Thời gian bán từ 8:30 ngày 18/03/2010 đến 8:45 ngày 07/05/2010 (trong giờ hành chính).
Thời điểm đóng thầu: 8:45 ngày 07/05/2010.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng Kinh tế đối ngoại, tầng 2, Cty Điện lực 1, số 20 Trần Nguyên Hãn, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tel: 042 210 0676/2 210 0697. Fax: 043 934 3798.
(Báo Đấu thầu số 45 – 04/03/2010 trang 8)