sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Mua sắm Modem ADSL phục vụ phát triển thuê bao MegaVNN quý 1&2 năm 2010- Viễn thông Bình Định

Mua sắm Modem ADSL phục vụ phát triển thuê bao MegaVNN quý 1&2 năm 2010- Viễn thông Bình Định

In

Mua sắm Modem ADSL phục vụ phát triển thuê bao MegaVNN quý 1&2 năm 2010- Viễn thông Bình Định
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm Modem ADSL phục vụ phát triển thuê bao MegaVNN quý 1&2 năm 2010 – Viễn thông Bình Định.

Thuộc dự án: Mua sắm Modem ADSL phục vụ phát triển thuê bao MegaVNN quý 1&2 năm 2010. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất của Viễn thông Bình Định.
HSMT: Thời gian bán từ 14:00 ngày 16/03/2010 đến 14:00 ngày 30/03/2010 (trong giờ hành chính).


Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 30/03/2010. Giá bán HSMT: 300.000 đồng.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng KHKD - Viễn thông Bình Định, số 33 Nguyễn Trãi, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Tel: 056 381 5599. Fax: 056 381 1645.
(Báo Đấu thầu số 46 – 05/03/2010 trang 11)