sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Cung cấp dây thuê bao điện thoại đợt 1 năm 2010 - Viễn thông Bắc Ninh

Cung cấp dây thuê bao điện thoại đợt 1 năm 2010 - Viễn thông Bắc Ninh

In
Cung cấp dây thuê bao điện thoại đợt 1 năm 2010 - Viễn thông Bắc Ninh
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp dây thuê bao điện thoại đợt 1nawm 2010 cho Viễn thông Bắc Ninh. Thuộc dự án: Cung cấp dây thuê bao điện thoại đợt 1nawm 2010 cho Viễn thông Bắc Ninh. Nguồn vốn: Chi thường xuyên của Viễn thông Bắc Ninh.
HSYC: Thời gian phát hành từ 8:00 ngày 05/03/2010 đến 9:00 ngày 11/03/2010 (trong giờ hành chính).
HSĐX: Hạn cuối nhận 9:00 ngày 11/03/2010. Giá bán HSMT: 300.000 đồng.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng Kế toán TKTC - Viễn thông Bắc Ninh, số 62 Ngô Gia Tự, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Tel: 0241 382 7700. Fax: 0241 382 3224.
(Báo Đấu thầu số 46 – 05/03/2010 trang 11)